Sàn giao dịch tiền điện tử Huobi quyết định niêm yết đồng NANO.

Kính gửi người dùng,

Nano (NANO) sẽ được niêm yết trên Huobi Global vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 (GMT + 8).

Gửi tiền sẽ có sẵn từ 16:30, ngày 31 tháng 10 năm 2018 (GMT + 8).

Giao dịch NANO / BTC và NANO / ETH sẽ có sẵn từ 17:00, ngày 01 tháng 11 năm 2018 (GMT + 8).

Rút tiền sẽ có sẵn từ 16:30, ngày 04 tháng 11 năm 2018 (GMT + 8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *