Nam Phi Chọn thanh toán trực tuyến để chấp nhận Bitcoin

Nam Phi chọn thanh toán trực tuyến để chấp nhận Bitcoin

Trong cái được gọi là một trong những thắng lợi lớn nhất cho Bitcoin trong nước, Pick n Pay ở Cape Town sẽ chấp nhận khoản tiền ký quỹ cho các khoản thanh toán bắt đầu từ hôm nay.

Hệ thống thanh toán đang được cung cấp bởi Electrum, một nền tảng phần mềm được tạo ra để xử lý thanh toán bằng các loại tiền tệ khác nhau. Jason Peisl, giám đốc điều hành IS Pickn Pay, cho biết:

“Tại Pick n Pay một trong những giá trị quan trọng của chúng tôi là chấp nhận thay đổi và khuyến khích đổi mới và lãnh đạo. Cryptocurrency và Bitcoin vẫn là các khái niệm thanh toán tương đối mới, tuy nhiên chúng ta đã có thể chứng minh hiệu quả cách thức chúng ta có thể chấp nhận các khoản thanh toán thay thế này “.

Chấp nhận rộng rãi

Khi sự tăng trưởng trong phương pháp thanh toán tiếp tục, giá trị tiền tệ tổng thể của Bitcoin tiếp tục phát triển. Đây là một khía cạnh quan trọng của việc chấp nhận chủ đạo ngày càng tăng, cũng như tăng tính thanh khoản.

Tính thanh khoản và sự chấp nhận chủ đạo tạo ra mức độ nhận thức cao hơn, và do đó mức độ sử dụng cao hơn. Quá trình này được gọi là “chu kỳ satoshi đạo đức”. Mặc dù có nhiều tin tức tiêu cực, sự chấp nhận dường như đang phát triển cho Bitcoin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *